Membeli barangan terpakai untuk menjualnya kembali

Salam, saya membeli satu barangan terpakai.

1. bolehkah saya membelinya semata-mata untuk menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi? Ia akan dilakukan setelah saya memilikinya agak lama, di mana nilainya akan naik pada masa saya menjualnya.

sekian, terima kasih.

 

Jawapan:
 
Merujuk kepada keadaan yang diceritakan oleh saudara seperti di atas, jual beli tersebut adalah sah kerana memenuhi syarat-syarat sah sesuatu jual beli.
 
Antara syarat barang yang dijual ialah harta itu boleh dimanfaatkan.
 
Rujukan:
Al-Fiqh Islami wa Adillatu, j.4 oleh Dr Wahbah Zuhaili.
 
Disediakan oleh:
Ustaz Razali Musa
Ahli Panel Majlis Ulama Isma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *